Preview Mode Links will not work in preview mode

Della Q


Oct 15, 2018

Moa har genom navelskåderi upptäckt vilken vidrig människa hon är, Anna har återvänt till sitt 17-åriga jag som blev ordinerat litium för bipolaritet och Bianca har börjat utföra olämpliga gester tillsammans med sitt barn. Programmet handlar om Philippa Parneviks utviksbild, rika kineser och PK-faktorn i kulturkvinnors klimakterium.