Preview Mode Links will not work in preview mode

Della Q


Oct 29, 2018

Moa reder ut ett och annat missförstånd kring den uppmärksammade artikeln i DN. Anna anordnar en kompletterande DN-intervju med sig själv. Och Bianca har jobbat med sin slarvighet och sitt förhållande till prylar. Programmet handlar om Isabella Löwengrips inställning till livet, att regrediera på ett bra sätt och den arga tonen i kulturdebatten.