Preview Mode Links will not work in preview mode

Della Q


Nov 12, 2018

Moa har gjort en deprimerande djupdykning i sin egen ekonomi, Anna har en teori om manliga komiker och Bianca har varit förlamad av Messiah Hallbergs skönhet. Programmet handlar om att terapi är skit, att parfym inte luktar någonting samt den lyckliga skilsmässan.