Preview Mode Links will not work in preview mode

Della Q


Dec 17, 2018

Moa är ett koncentrat av tio 16-åriga hockeykillar, Anna har börjat omfamna minsta smärta och Bianca tackar gudarna för privilegiet att kunna göra sjuka saker utan att samhället reagerar. Det handlar om prinsessan Madeleines abdikation, den lesbiska livsstilen och var gränsen för att fördöma människor egentligen går.