Preview Mode Links will not work in preview mode

Della Q


Dec 24, 2018

Anna har begått kulturell appropriering, Bianca har utsatts för en hackerattack och Moa har läst sin killes horoskop. Det handlar om moderna societetsdamer, Anna Kinberg Batras känsloliv och att Bridget Jones inte behöver ramla.