Preview Mode Links will not work in preview mode

Della Q


Jan 14, 2019

Bianca har iakttagit innerstadspappor, Anna är i Florens och Moa har övervägt att skimma en åldring. Det handlar om mammor som är besatta av sina söners penisar, Katarina Frostenssons rätt att överleva och Stefano Gabbanas senaste rasistiska utspel.