Preview Mode Links will not work in preview mode

Della Q


Jan 21, 2019

Anna har blivit utsatt för ett socialt experiment, Moa är missnöjd med hur hon avbildats som sim och Bianca vårdar ett sjukt barn. Det handlar om att män inte begriper överdrifter och kvinnliga författare med anorexi.