Preview Mode Links will not work in preview mode

Della Q


Feb 3, 2019

Bianca har använt lyxhotell som substitut för mentalsjukhus, Anna har känt sig malplacerad i finkulturella kretsar och Moa har sett Anna bete sig illa. Det handlar om fusk i På Spåret, ME-epidemin och orgasmer i Moçambique.