Preview Mode Links will not work in preview mode

Della Q


Mar 10, 2019

Bianca har blivit jungfrugravid, Anna har mottagit näthat och Moa har fått pengar av en tiggare. Det handlar om att bli hatad av sina vänner, att dö för R Kelly och att inte dö för Cissi Wallin.