Preview Mode Links will not work in preview mode

Della Q


Mar 17, 2019

Moa minns när hon arbetade som eskort, Bianca har brutit sin pappas sista önskan och Anna har inte gått i parterapi. Det handlar om anorexia-gener, Åsa Linderborgs skamkänslor och hur man botar alkoholism.