Preview Mode Links will not work in preview mode

Della Q


Apr 28, 2019

Moa har fått en anafylaktisk chock, Anna vet varför medelklassen älskar att gå på Open Airs och Biancas son har övernaturliga krafter. Det handlar om Zizek vs Peterson, myten om luftburen jordnötsallergi och att vi inte har tackat Internetkulturen tillräckligt.